Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes

Seremoni Wobrwyo 2014

Gwobrau Myfyrwyr a Thiwtoriaid

Dyma gyfle i wobrwyo Dysgu ac Addysgu rhagorol. Caiff yr enillwyr eu dewis gan banel annibynnol o feirniaid, ac mae penderfyniad y panel yn derfynol. Gwahoddir yr enillwyr i seremoni Wobrwyo Flynyddol Dysgu Gydol Oes i dderbyn eu gwobrau.

Yn ogystal â’r gwobrau i Fyfyrwyr a Thiwtoriaid, mae pob myfyriwr a gwblhaodd Dystysgrif Addysg Uwch, Addysg Barhaus i Oedolion a thystysgrif Cymraeg i Oedolion yn derbyn eu tystysgrifau yn ystod y seremoni.

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol:

Lluniau o’r Seremoni Wobrwyo