Dyslexie

Inhoud

Wat is dyslexie?
Problematiek
Oorzaak en gevolg
Aandachtspunten voor de omgang
Voorzieningen
Leerling
Filmpje
Bronnen
QuizWat is dyslexie?

Officieel wordt dyslexie aangeduid als;
Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en vlot toepassen van het lezen en spellen op het woordniveau.

Om het even makkelijker te maken

Letterlijke betekenis;
Dys= Niet op de goede manier
lexie= Met geschreven taal om kunnen gaan

Dyslexie betekend dus, dat het lezen en of schrijven moeilijk gaat.

Problematiek

Bij kinderen met dyslexie verloopt het leren lezen en schijven niet zo als bij kinderen die geen dyslexie hebben. Dyslexie is vervelend en kan invloed hebben op schoolprestaties en het gaan achterlopen op schoolwerk. Kinderen met dyslexie doen langer over leesopdrachten en hebben moeite met het vormen van klanken.
Vaak wordt de aandacht op het leren lezen en klanken vormen gericht, hierdoor kan er een slordig handschrift ontstaan.

Oorzaak en gevolg

Oorzaak
De oorzaak van dyslexie ligt in de hersenen. Door een kleine stoornis wordt de koppeling tussen letters en klanken niet goed gemaakt. Om letters aan klanken dus geschreven tekst aan spraak te kunnen koppelen, moeten de hersenen verschillende gebieden gebruiken. Dyslexie is vaak erfelijk, je wordt er mee geboren.
Als je vaak blijft oefenen heb je er minder last van maar het gaat nooit over.

Gevolg
In het dagelijkse leven wordt er veel geschreven en gelezen. Vooral binnen het onderwijs. Zoals we al hebben verteld kan het invloed hebben op de schoolprestaties. Het kind kan achterlopen op schoolwerk dat zou kunnen zijn doordat het kind met dyslexie meer tijd nodig heeft. Doordat het kind dyslexie heeft kan hij/zij ook een lagere eigenwaarde krijgen. Dit is per kind heel verschillend de ene persoon staat sterker in zijn schoenen dan de andere. Maar het kan dus invloed hebben op kinderen. Ze kunnen denken dat ze slecht zijn, nergens goed in zijn en altijd extra hulp moeten hebben en daardoor een minder goed zelfbeeld van zich krijgen. Dyslexie heeft niet alleen gevolgen op de basisschool maar tijdens de gehele schooltijd. En zelfs nog later op de werkvloer. Maar mensen met dyslexie weten er zelf mee om te gaan en dat is voor iedereen heel verschillend. Sommige mensen worden er alleen maar zelfverzekerde van.


Aandachtspunten voor de omgang

Kinderen met een lichte vorm van dyslexie kunnen zich meestal wel redden, maar dit betekend niet dat zij geen extra ondersteuning en aandacht nodig hebben.
Belangrijke aandachtspunten bij dyslexie zijn:
Lezen
-Traag en niet accuraat (hardop) lezen, ook bekende woorden worden niet altijd vlot en goed gelezen.
-Weglaten en of toevoegen van woorden.
-Omdat het technisch lezen vaak veel aandacht vraagt, is er soms te weinig aandachtscapaciteit  over voor het tekstbegrip.
-Vooral lange teksten leveren een probleem op.
Spellen
-Veel spelfouten in alledaagse en eenvoudige woorden.
-Bij onbekende woorden niet terug kunnen vallen op regels.
-Weinig inzicht in woordopbouw.
Leren/Algemeen
-Problemen met het leren en lezen van losse woorden.
-Woordvindingsproblemen.
-Doordat het lezen zoveel aandacht vraagt, is er te weinig aandachtscapaciteit voor het volgen van de tekststructuur.
-Moeite met het maken van aantekeningen tijdens het luisteren.
Spreken/Luisteren
-Moeite met het onthouden van uitspraak van woorden en klanken.
-Moeite met het verstaan van snelle spraak.
Moderne/Vreemde talen
-Moeite met het onthouden van geleerde woorden, er is onvoldoende resultaat van intensief oefenen.
-Moeite met spellen.
-Gebruik van Nederlandse spelling in moderne en vreemde talen.
Taak- en werkhouding
-Moeite met plannen en vasthouden van de volgorde van denkstappen.
-Onvoldoende werkverzorging.
-Ongestructureerd en vluchtig taakgedrag en werkhouding.


Voorzieningen

Om het voor de kinderen met dyslexie makkelijker en overzichterlijker te maken worden hiervoor een aantal voorzieningen gebruikt:
-Meer tijd voor het maken van toetsen en of opdrachten.
-Toetsen en opdrachten worden vergroot.
-Bij nakijken van de toetsen gaat de normering anders bij dyslecten.
-Op middelbaar onderwijs word gebruik gemaakt van een dyslexiekaart, ook wel de groene kaart genoemd.
-Toetsen op middelbaar onderwijs mogen mondeling overgedaan worden. (Dit gebeurde op Het nieuwe Erasmus)
-Leeskaart bij het lezen.
-Er mag gebruik worden gemaakt van een klankenkaart.
-CD's bij het lezen.
-Boeken met groot lettertype.Leerling

Ik heb een jongen in mijn stage klas die een zware vorm van dyslexie heeft . Hij gaat 1 keer in de week met zijn moeder naar het RID. Het RID is het regionaal instituut voor dyslexie. Aan de jongen kan je merken dat hij dyslexie heeft. Hij heeft moeite met lezen en schijven. Zijn aandachtboog is al snel weg wanneer hij geen geschikt boek heeft tijdens het lezen. Daarom hebben wij in mijn stage klas boeken die geschikt zijn voor dyslexie. Hij leest dan vaak de boeken van koen kampioen. Ook heeft hij met begrijpend lezen, spelling en taal meer ondersteuning nodig. Hij mag dan bij juf aan de instructie tafel zitten. Voor hem is dat dan ook erg belangrijk want hij heeft ook die extra uitleg en tijd nodig. Bij RID kreeg hij in het begin 1 blaadje met een uitleg erop over de spelling en taal. Het is de bedoeling dat hij elke week er 1 bij krijgt en steeds meer uitleg krijgt over de regels. Zodat dit dan op het laats een mooi boekje word waarvan hij alle regels beschikt en niet alles in een keer krijgt. Wat opvalt is dat hij vooral moeite heeft met de letters D en B. In plaats van bed schrijft hij deb. In het boekje staat verschillende tips aangegeven. Ook de klinkers en medeklinkers dit heeft mijn juf ook in de klas terug laten komen op een alfabetlijn.

Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=YiOgAJG6gjM

Bronnen

http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/herkennen-van-dyslexie/bijkomende-problemen/
http://www.woordhelder.nl/dyslexie-oorzaak-en-gevolg/
www.google.com
http://www.dyslexieweb.nl/dyslexie-informatie/de-oorzaak-van-dyslexie
Protocol-dyslexie..PDF
Schoolboek Didactiek in het Onderwijs.

Quiz is een Power-Point presentatie

Dank jullie wel voor de aandacht, zijn er nog vragen?


-Elaine en Suzan

Comment Stream