Elektromotor

Je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci.

Elektrické stroje přeměňující mechanickou práci na elektrickou označujeme jako generátor, alternátor, dynamo.

Většina typů elektrických strojů může pracovat jako motor nebo jako generátor, rozhoduje způsob použití.

Rozvodná el. síť

Z elektráren se rozvádí střídavé napětí do transformátorů a pak do oblastních transformátorů, místních transformátorů a potom do spotřebitelské sítě.

Střídavý proud

Střídavý proud, též AC (alternating current), je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC (direct current), který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

Transformátor

Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Používá se většinou pro přeměnu střídavého napětí (např. z nízkého napětí na vysoké) nebo pro galvanické oddělení obvodů

Měření stř. proudu a napětí

Hodnota střídavého proudu a střídavého napětí, kterou změříme ampérmetrem a voltmetrem na střídavý proud a napětí, se nazývá efektivní hodnota proudu I a efektivní hodnota napětí U.

I = 0,7 • Im    U = 0,7 • Um

Comment Stream