Asiel- en migratiebeleid in België

Het welbevinden van asielzoekers in de Belgische opvangcentra en de kijk van de inwoners van België op het asiel- en migratiebeleid.

Situeren

De meeste vluchtelingen in België zijn afkomstig uit Afrikaanse- en Oostbloklanden

voornamelijk uit:

-Afghanistan

-DR Congo

-Rusland

-...

Opvang asielzoekers

Wanneer asielzoekers in België aankomen, kunnen zij asiel aanvragen. In afwachting van de uitslag (positief: vluchteling mag in België blijven, of negatief: vluchteling moet het grondgebied verlaten en terugkeren naar het eigen land), verblijven zij in een opvangcentrum of ook wel asielcentrum genoemd.

De werking van een asielcentrum kent concreet 3 functies:

-Materiële hulp

-Administratieve bijstand

-Psychologische ondersteuning

-(Recreatieve en ontspannende activiteiten)

Welbevinden asielzoekers in de Belgische opvangcentra

De meest voorkomende problemen van asielzoekers in de Belgische opvangcentra:

-Problemen op cultureel vlak: aanpassingsmoeilijkheden, andere gebruiken en gewoonten, taalproblemen.

-Psychische en lichamelijke klachten: depressie, angststoornis, stress, hoofdpijn, ongezonde levensstijl,...

Inwoners van België over het asiel- en migratiebeleid

De meeste zaken waaraan inwoners van ons land zich storen  aan de opvang van asielzoekers:

-culturele aspect: aanpassingsmoeilijkheden, andere gebruiken en gewoonten,moeilijke communicatie met mensen van vreemde afkomst.

De meeste van de ondervraagde inwoners is bereid enige hulp (vb. materieel, vrijwilligerswerk,...) te verlenen of geeft aan beter kennis te willen maken met een asielcentrum en haar bewoners.

Comment Stream