CAMILLA BERGLUND

UPPLEVELSEPRODUCENT

Projektledare eller producent inom kulturella och kreativa näringar.
- näringar som skapar upplevelser som berikar människors livskvalitet.

Utveckling, vidareutveckling och förädla upplevelseprodukter inom upplevelseindustrin som berikar människor och bidrar till deras livskvalitet, personliga image och livsstil.

Get in Touch...

Comment Stream