בנימין זאב הרצל

חוזה המדינה
1860-1904
ביה"ס ספיר לוד
שמות חברי הקבוצה: קרין, לינוי, ירין ואושר

בחרנו בבנימין זאב הרצל כי-                                                              

חשוב לנו לדעת ולהכיר את האדם שעמד על חזון רעיון  "חוזה המדינה " ומה הן ההשלכות.                

קורות חיים                                                                        

בנימין זאב הרצל חוזה מדינת היהודים, אבי הציונות המדינית ומייסדה של ההסתדרות הציונית העולמית. הרצל נולד בשנת 1860 בבודפשט שבהונגריה והתחנך ברוח "ההשכלה" היהודית- גרמנית של זמנו. בשנת 1878 עבר עם משפחתו לוינה ושם סיים לימודי משפטים  לאחר שנה אחת במקצוע המשפטים החל לעסוק בכתיבה. הוא פרסם סיפורים ומחזות וכמה מהם הוצגו באוסטריה וגרמניה. בשנת 1891 החל הרצל לשמש כתב של העיתון הוינאי  Neue Freie Presse בפריז

כשהחריפה האנטישמיות בצרפת גברה ההתעניינות בשאלת היהודים. עבודתו בסיקור עיתונאי של פרשת דרייפוס בשנים 1894- 1895 הביאה אותו למסקנה שלבעיית היהודים פתרון אחד - יציאת היהודים מארצות מושבם הרצל יזם וארגן את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל (תרנ"ז - 1897) ובכך יצר מסגרת לאומית ליהודי העולם - "הציבור המפוצל והבלתי מאורגן ביותר עלי אדמות" וריכוזם בטריטוריה משלהם, שבה יוכלו לקיים ריבונות עצמאית.

:תרומתו של בנימין זאב הרצל למדינה                                                         

.ייסד את הקונגרס הציוני הראשון  

.פרסם את הספר "מדינת היהודים" שכתב

.פניותיו לכל מיני מנהיגים כגון : הקיסר הגרמני והאפיפיור כדי להוביל את התנועה הציונית

                                                          .חזונו התממש מדינת ישראל לעם ישראל  

                                                                                                                  

Comment Stream

3 years ago
0

העבודה מעשירה בידע רב