My school goals

Shanna Lavertu ~ 7teen ~ Mediacollege Amsterdam ~ MM1B

Shann

Mijn school doelen voor 2014

B2: Begrijpen hoe media gemaakt worden

Heeft gedetailleerde kennis van de formats en technieken die de mediaproducten gebruiken, en de codes en conventies (omtrent vorm en inhoud) waar zij zich aan houden. Is instaat deze formats, technieken, codes en conventies kritisch te evalueren.

Ik wil details kennen van diverse technieken die worden gebruikt in de media, zoals hoe je vorm creëert en de inhoud duidelijk maakt en die dan kunnen toepassen. Dit wil ik kunnen binnen mijn 3jaar op het MA.

C2: Content creëren

Deel belangwekkende informatie op diverse platformen (als Slideshare). Draag bij aan co-creatie initiatieven als forums en kennisbanken (als Wikipedia). Kan een eigen website inrichten. creëert en deelt hoogwaardig audiovisueel materiaal. Kiest een geschikt medium bij het verzenden van mediaboodschappen en giet deze in optimale vorm.

Ik wil een website kunnen inrichten en de technieken leren die daarbij horen, zodat ik een mediaboodschap kan overbrengen in de juiste vorm. Dit wil ik kunnen binnen mijn 3jaar op het MA

G1:Apparaten, software en toepassingen gebruiken

Volgt technologische ontwikkelingen op de voet en probeert de nieuwste technologieën uit. Onderscheidt daarbij zinvolle toepassingen van commerciële hypes. Maakt zich nieuwe toepassingen eigen, tweakt deze naar behoefte, en integreert ze binnen een persoonlijk mediasysteem. Creëert met deze toepassingen hoogwaardige content en zet deze in om te communiceren en doelen te realiseren.

Ik wil de technologische ontwikkelingen bij kunnen houden en het onderscheidt tussen een hype en een zinvolle toepassing kunnen zien, zodat ik mijn doelen kan bereiken in de mediabranche en dat wil ik doen binnen mijn 3jaar op het MA.

Check: Itai Verhoeckx

Comment Stream