Pohádka o řepě

Jak by jí převyprávěl fyzikář

Byli jednou dvě síly F1 (dědek) a F2 (babka). Jednoho dne síla F1 zasadila těleso (řepa) do země, které po čase vyrostlo a bylo veliké. Síla F1 se ho snažila vytáhnout, ale nešlo to, protože byla vyvinuta malá síla. Musela se připojit síla F2, aby se vyvinula větší síla. Síla F1 táhla za těleso a síla F2 se připojila za sílu F1, ale těleso nevytáhly. Protože měli malou sílu musely použít sílu F3 (vnučka) a ta se připojila za sílu F2. Těleso stále nešlo vytáhnout. Tak se tedy připojily síly F4 (pes), F5 (kočka) a F6 (myš). Táhly směrem nahoru a protože vyvinuly sílu kterou potřebovaly tak těleso vytáhly.

                                                                                                                                      M. Dvořáková