Afrondingsopdracht 1 Peggy Post

Visie´s in de zorg

Mij eigen visie

Ik heb gekozen voor een combinatie tussen twee visie´s omdat ik deze allebei belangrijk vind.Ik vind het belangrijk dat er in elke zorg die je geeft word gekeken naar de persoon aan wie je de zorg geeft.De psychische, sociale en lichamelijke aspecten zijn met elkaar verbonden dat is duidelijk.De functies van de mens zijn te onderscheiden van elkaar maar zijn onderling niet te scheiden.Elke mens is uniek en heeft zijn eigen normen en waarde en ideeen van hoe die verzorgt en benaderd wil worden.Zo wil de ene zorgvrager zo zelfstandig mogelijk zijn en zal hier dus ook zo lang mogelijk voor gaan en de ander laat de zorg liever helemaal overnemen.Dat zelfzorg centraal staat en mogelijk is vind ik daarom ook belangrijk.Ik vind dat bij het werken deze punten dan ook centraal moeten staan

- De zorgvrager zelf richting geeft aan de zorg die hij nodig heeft (‘zorg op maat’).

- Zowel zorgvrager en zorgverlener nemen een gelijkwaardige positie in.

Ik heb mijn visie gebaseerd op deze twee visie's

DE HOLISTISCHE VISIE

Bij deze visie staat de mens als één geheel centraal. De zorgvrager wordt als psychosociale en somatische eenheid beschouwd. Hiermee wordt bedoeld dat het psychische en lichamelijke nauw samenhangen en elkaar beïnvloeden. Je kunt bij de mens drie aspecten onderscheiden, het psychische, sociale en lichamelijke, deze aspecten zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. De functies van de mens zijn wel te onderscheiden maar niet onderling te scheiden. Bij deze visie staat het ook centraal dat elk mens uniek is en iedereen zijn/haar eigen behoeften heeft die in tijd zijn te onderscheiden. In verzorgingstehuizen wordt al geprobeerd om activiteiten en werkzaamheden zo op elkaar af te stemmen en naar alle aspecten van de mens te kijken zodat er een samenhang in de zorg ontstaat. Teamvorming is dan ook een belangrijk idee bij deze holistische visie.


DE EMANCIPATORISCHE VISIE

Bij deze visie staat de zorgvrager centraal. Hierbij wordt er niet alleen aan gedacht dat de zorgvrager een uniek persoon is maar ook dat hij/zij zelf richting aangeeft in zijn leven en in de zorg die hij/zij nodig heeft. De zorgvrager is dus ook zelf verantwoordelijk voor de zorg die hij krijgt en de zorg die hij daarbij zelf kan leveren (zelfzorg). Bij deze visie staat de zelfzorg ook voor het merendeel centraal, de professionele zorg is daarbij een aanvulling en zorgt alleen voor ondersteuning en advisering. Het gaat erom wat de zorgvrager zelf nog kan. Bij deze visie staat het dus vooral centraal dat:

Intergratie

5 Tips om intergratie te verbeteren

- Laat mensen kennis maken met de verschillende culturen

- Mix de verschillende mensen in wijken

- Geef mensen meer de kans om de taal te leren kennen

- Mensen denken vaak dat met wie je om gaat bepaald wie jij bent maar geef mensen meer de kans om ze te leren kennen voor je een oordeel geeft

- Geen aparte scholen meer op basis van geloof

Comment Stream

3 years ago
0

Ik heb je Tack pagina bekeken en vond dat je een goede tekst heb geschreven over visie's je laat zien wat je belangrijk vind en je weet goed wat je wilt. De opdracht over integratie heb je goed gemaakt. Je hebt goede oplossingen gevonden en ik geloof wel als dit echt toegepast zal worden dat het probleem voor een groot deel opgelost zal worden.

3 years ago
0

Ik vind het leuk dat als je op 'Customize Your Button Label Here' klikt dat je dan op een artikel komt. Verder heb je de 2 opdrachten goed verwerkt.

3 years ago
0

je hebt een mooie pagina, ook laat je zien bij mijn visies wat je belangrijk vind en je hebt 5 goede tips over intergratie (L)