Pohádka o veliké řepě
jak by ji vyprávěl fyzik

Jednou se dědeček s babičkou rozhodli zasadit řepu, která ale vyrostla do velkých rozměrů. Dědeček nemohl řepu vytáhnout, protože jeho síla byla výrazně menší než síla potřebná k vytažení řepy. Dědeček tahal řepu silou a jak by řekl Sir Isaac Newton, ta samá opačná síla táhla dědečka zpět k řepě. Řepě se nechtělo ven, protože mezi ní a hlínou působila třecí síla, kterou bylo nutné překonat. Tak zavolal babičku, ale součet jejich sil na řepu byl stále menší než síla potřebná k jejímu vytažení .Zavolal i vnučku, ale i tak to bylo málo. Rozhodl se zavolal pejska, ale i s ním byl součet sil stále menší než potřebovali k vytažení řepy. Přiběhla i kočička, ale i když se snažila, byl součet jejich sil ještě stále menší než síla potřebná k vytažení řepy. Zavolali tedy i na myšku a najednou součet jejich sil náhle překročil silu potřebnou k vytažení řepy.

Síla řepy .............. Fř

Síla dědečka ..........F1

Síla babičky ...........F2

Síla vnučky ............F3

Síla pejska .............F4

Síla kočky ..............F5

Síla myšky .............F6

Když sečteme všechny kdo řepu táhli (F1+F2+F3+F5+F6) tak sílu řepy (Fř) přetáhnou.

Po tak dobré práci se rozhodly že řepu sní:

Comment Stream