בס"ד כ"ג בניסן תשע"ה

מ ד י נ ת   י ש ר א ל

משרד החינוך מחוז מרכז

הפיקוח על החינוך הדתי

שבוע חמ"ד מחוז מרכז

Comment Stream