Behaviorismus

Anna Kratochvílová, Filip Krejčí, Mikuláš Suchodol, Kristián Vencl

I. P. Pavlov

Behaviorismus je myšlenkový směr, v jehož centru zájmu stojí chování, jeho pozorování a analýza.

Psychologie podle pojetí behaviorismu je čistě objektivní, experimentální přírodní věda.

Jejím cílem je předvídání a ovládání chování.

Pavlov se zajímal o vedení vzruchu, druhy signálu a způsoby jimiž je naše neuronová síť zpracovává. Zjistil, že existují dva druhy podnětu, které nazval podmíněný a nepodmíněný podnět.