Rob Strachan Memorial Prize 2014
Gwobr Goffa Rob Strachan 2014

The Rob Strachan Memorial Prize 2014 was awarded to Amanda Beck (pictured receiving the award from Penny Lewns) and Emily Smith.

Dyfarnwyd Gwobr Goffa Rob Strachan 2014 i Amanda Beck (yn y llun yn derbyn ei gwobr gan Penny Lewns) ac i Emily Smith.

Renowned mammal ecologist and conservationist Rob Strachan taught lifelong learning ecology courses from the summer of 2009 -2013. Rob himself kept beautifully illustrated field notebooks so we thought it fitting to award a prize in his memory to the learner who produced the best field note book on the mammal’s courses.

This year we awarded two prizes to Amanda Beck (pictured receiving the award from Penny Lewns) and Emily Smith.

++++++++++++++++++++++

Bu’r ecolegydd mamaliaid a’r cadwraethwr blaenllaw Rob Strachan yn dysgu cyrsiau ecoleg dysgu gydol oes o haf 2009 hyd at 2013. Arferai Rob gadw llyfrau nodiadau maes llawn darluniau hardd ac felly penderfynwyd mai da o beth fyddai rhoi gwobr er cof amdano i’r dysgwr â’r llyfr nodiadau maes gorau ar y cyrsiau mamaliaid.

Dyfarnwyd dwy wobr eleni, i Amanda Beck (yn y llun yn derbyn ei gwobr gan Penny Lewns) ac i Emily Smith.