Tackk Stream is a fun and easy way to have a conversation. Add text, photos, videos, invite friends & more. See how everyone is streaming.
an hour ago
0

1 כ"ח בניסן תאריך עברי תעריך לועזי 2005\5\6
2 שים בשם מאיה הינן בעלות רגישות ויכולת הכלה גבוהה. טקטיקניות, דיפלומטיות, נשיות ועדינות.
3 ספר : פרשת תזריע, ויקרא פרק י"ב פסוק ב .
4 הפרשה עוסקת במושגים ובדברים שרחוקים מהעולם המודרני שלנו, הרחוק אלפי שנים מהמדבר ומתן התורה.
בפרשת תזריע מופיעים שני נושאים: דין האישה היולדת, ודיני צרעת (מחלה שהייתה שכיחה בעבר הרחוק).
אישה יולדת- על פי הפרשה, אישה נחשבת "טמאה" לאחר הלידה. קיים הבדל בתקופת הטומאה שלה, לפי מין היילוד: אשה היולדת בן זכר נחשבת טמאה למשך שבעה ימים, וביום השמיני עורכים ברית מילה לתינוק הרך. בפסוק כתוב: "וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ" (ספר ויקרא, פרק י"ב פסוק ג'). גם לאחר הברית היא טמאה, סה"כ למשך 33 יום. יולדת שילדה בת נחשבה טמאה למשך 66 ימים. לאחר שחלף הזמן הזה הקריבה היולדת קורבן חטָאת- המסמל תודה על נס הלידה שעברה בשלום ועל שזכתה ללדת בן/בת בריאים ושלמים. מחלת הצרעת- האם ידעתם שאחד האיסורים החשובים בתורה הוא האיסור לרכל ולהגיד לשון הרע על אנשים אחרים? לדבר רע על אנשים בין אם הם בני משפחה ובין אם אלה סתם אנשים ברחוב, זו החטאה של מטרה חשובה: יצירת חברה חזקה, יציבה ואכפתית. לכן ה' מעניש בחומרה את מי שאומר לשון הרע.
5. אשה יולדת- על פי הפרשה, אשה נחשבת "טמאה" לאחר הלידה. ליולדת שנחשבת טמאה אסור להיכנס למקדש ולגעת בדברים הנחשבים קודש.
מחלת הצרעת - האיסורים החשובים בתורה הוא האיסור לרכל ולהגיד לשון הרע על אנשים אחרים לדבר רע על אנשים בין אם הם בני משפחה ובין אם אלה סתם אנשים ברחוב, זו החטאה של מטרה חשובה: יצירת חברה חזקה, יציבה ואכפתית. לכן ה' מעניש בחומרה את מי שאומר לשון הרע. ומה העונש ? מחלת צרעת בגוף, בבגד ובבית!
6. אני בעד מחלת הצרעת משום שאם בן אדם הולך ומרכל ועושה דברים לא יפים הוא צריך להענש עליהם
7. https://www.youtube.com/watch?v=lop4DKWxRcE


Open in New Window
4 hours ago
0

Send me a message if you have a question, or ask me here.

5 hours ago
0

@2hutrashlyn reads bio uh does hentai count as porn?

5 hours ago
0
5 hours ago
0

@NikkiRose3606 hai ._.

5 hours ago
0

wow pretty :D

7 hours ago
0

😂 😂 😂

7 hours ago
0

@matty_cafiero Also; ionization energy is energy needed to remove an electron. Across a period, energy needed increases, caused by Zeff.
Down a group, it decreases, caused by electron shielding. From lowest ionization energy to most: Hydrogen, Oxygen, Carbon

7 hours ago
0

hi

8 hours ago
0

Transfat acids are less kinked in their molecular form, thus making them naturally more crystallized/harder at room temperature (801). Because of that, manufacturers will start to have to put trans fatty acids on the nutrition labels. Their structure resembles saturated fats and raise cholesterol levels.

8 hours ago
0

Atomic Radius- size of the atom. The size of an atom decreases across the period because there are more protons which increases the nuclear pull. Atoms get bigger as you go down a group because there are more electron rings which means there is more electron shielding so the nucleus cant pull the outer electron as easily. The order of size from smallest to largest is Hydrogen, Oxygen, Carbon.

8 hours ago
0

I did't know that fats not only produce them, but they can carry aromas too.(page 792) I also thought it was interesting that the texture of a meat comes from how acidic it is, even though it makes sense, I guess I had just never really thought about it (page 796) I also didn't realize that the only thing that differs between fats and oils is their melting points, its crazy to think how much change that one factor can lead to. (page 797)

8 hours ago
0

This is really helpful!! Did you know that, though, the more unsaturated a fat is, the more prone it is to deteriorate (800)? Makes you want to use it as quickly as possible.

10 hours ago
0

Your name is Dejiah jade Avery I love and miss you baby

11 hours ago
0

lol lies you're like 13 don't be lying (btw u made a tackk saying you're 13)

12 hours ago
0

Activity passed - module 2

12 hours ago
0

2135295815 8502653399

12 hours ago
0
14 hours ago
0

......

14 hours ago
0
14 hours ago
0

Ecco il post che per problemi tecnici ho ripostato più volte motivi connessione scadente lunedì /martedì La mattina:siamo andati al memoriale alle 9:30,quello che abbiamo visto è un vero e proprio spettacolo architettonico ma ricorda un periodo buio della storia :il Memoriale dell'Olocausto,prima di entrare nel memoriale ci siamo fermati un po' davanti ad esso e la guida ci ha spiegato la storia legata al luogo e a ciò che lo circondava.Il luogo era come un labirinto con mura formate da enormi blocchi di cemento e se fuori sembrava bellissimo,da dentro era spettacolare.Tante persone che si sono momentaneamente perse al suo interno ma fortunatamente sono state ritrovate. Questa è stata la nostra visita al memoriale dell'Olocausto.Pomeriggio:all'incirca alle ore 13:30 ci siamo recati a mangiare all'Hard rock di Berlino dove,grazie ai professori, siamo riusciti a pranzare.Il menu era ridotto ma grazie alla qualità del ristorante e ai professori .Ognuno è riuscito ad esprimere i propri gusti, successivamente,finito di mangiare, siamo andati allo shopping dell'Hald rock,dove molti di noi hanno acquistato oggetti di vestiario o souvenir.Tuttavia siamo stati tutti felici alla fine.

15 hours ago
0

Boku no Pico and Cory in the House

15 hours ago
0

Omg suki desu gallery, hi hi!!!

15 hours ago
0

thats one of the reason why i have so many followers

15 hours ago
0

ps make a tackk

15 hours ago
0

hey thx 4 following me

16 hours ago
0

Hello

16 hours ago
0

Helloo

16 hours ago
0

Praying for better days 🙏🙏🙏 @babydoll9

17 hours ago
0

I've read this book, and seen the movies. I wanted to see if you were able to really catch the pure emotion that comes from this book, and you were. Good job!!

17 hours ago
0

You did well explaining how the Taliban impacted everyone that lived there. Good job, and I think that I will be reading this book after your review on it.

17 hours ago
0

Your message came through strongly, however it was harder to understand with all of the grammar and punctuation mistakes. You did really well describing the emotional impact it had on you and overall, you did a good job.

17 hours ago
0

The way you described the book put it into perspective really helped my understanding of the LGBTQ+ community. I will definitely be reading this book.

17 hours ago
0
18 hours ago
0

tutti al mare

18 hours ago
0
18 hours ago
0
19 hours ago
0
21 hours ago
0
21 hours ago
0
21 hours ago
0
21 hours ago
0
21 hours ago
0
21 hours ago
0
22 hours ago
0
22 hours ago
0
22 hours ago
0
22 hours ago
0
22 hours ago
0
22 hours ago
0