Comment Stream

3 years ago
0

הרצל נולד בשנת 1860 בהונגריה וכשהיה צעיר חשב שהיהודים צריכים להשתלב בחברה האירופאית. כסטודנט באוניברסיטה של וינה, התחילו להעסיק אותו האנטישמיות והשנאה שחווה כיהודי בעצמו ושבהם נתקלו יהודים באירופה. אחד הרעיונות שהגה כדי לפתור את "הבעיה היהודית" כלשונו, היה להביא להתנצרותם של היהודים.
השינוי הגדול ברעיונותיו של הרצל קרה בהיותו בן 31, כאשר שימש ככתב של עיתון בפריס וסיקר את משפט דרייפוס. אלפרד דרייפוס היה קצין בצבא הצרפתי שהואשם בריגול ובבגידה. גורמים
אנטישמיים בצבא ובציבור הרחב בצרפת הסיתו את דעת הקהל נגדו, ולרבים היה ברור שמאשימים אותו בעיקר בגלל היותו יהודי, ולא משום שיש הוכחות ממשיות נגדו.
הרצל היה עד להפגנות המוניות נגד דרייפוס שבהן נשמעה הקריאה "מוות ליהודים". השנאה כלפי היהודים שהתגלתה להרצל במהלך המשפט זעזעה אותו עמוקות, והוא התחיל לחשוב על מציאת פתרון לבעיה היהודית.
בנימין זאב הרצל (תיאודור, 1860 - 1904), מייסד ההסתדרות הציונית העולמית ונשיאה הראשון (1897 - 1904); מייסד הציונות המדינית. חזונו לגבי הקמתה של מדינה יהודית ציונית ומאמציו להגשמת חזון זה הקנו לו את הכינוי "חוזה המדינה".
בשנת 1891 החל הרצל לשמש כתב של העיתון הווינאי Neue Freie Presse בפריס. כשהחריפה האנטישמיות בצרפת גברה התעניינותו בשאלת היהודים. עבודתו בסיקור עיתונאי של פרשת דרייפוס בשנים 1894–1895 הביאה אותו למסקנה שלבעיית היהודים יש פתרון אחד – יציאת היהודים מארצות מושבם וריכוזם בטריטוריה משלהם, שבה יוכלו לקיים ריבונות עצמאית.

בשנים 1896–1898 ניסה הרצל לקבל תמיכה של בעלי הון יהודים – הברון מוריס דה- הירשוהברון אדמונד דה-רוטשילד – בהקמת מדינה יהודית. הוא גם ניסה לקבל מן האימפריה העות'מאנית זיכיון להתיישבות יהודית בארץ-ישראל, ולצורך זה פגש את הסולטן ואת הווזיר הגדול. בשנת 1898 פגש בירושלים את קיסר גרמניה והציע לו כי היהודים יקבלו עליהם את תיקון מצבה הפיננסי של האימפריה העות'מאנית תמורת ויתורו של הסולטן על שלטונו בארץ-ישראל והסכמתו להקמת מדינה יהודית בלתי תלויה. מאמציו לא נשאו פרי, והוא הגיעה למסקנה שעליו להציג את תוכניתו לציבור הרחב.
בנימין זאב תאודור הרצל- היה עיתונאי, משפטן, סופר, מחזאי ומדינאי יהודי, יליד בודפשט. מפתח רעיון הציונות המדינית ומייסד הציונות כתנועה לאומית-מדינית ממוסדת. בתנועה הציונית, ואחר כך בציבוריות היהודית ביישוב בארץ ישראל וברחבי העולם - בכלל זה בספרות, ביצירה ובמחקר, הוענק לו התואר "חוזה המדינה". מאז כינוס הקונגרס הציוני הראשון בשנת 1897 עד לפטירתו של הרצל, הפכה התנועה הציונית לתנועה מדינית ומעשית, דינמית ומשמעותית. רעיונותיו של הרצל מצאו הד בקרב יהדות אירופה, והגיעו לקהילות היהודים בכל העולם. תמיכת המוני היהודים ברעיונות הציונות השפיעה על התגברות גלי העלייה לארץ ישראל, והיא זו שאפשרה בסופו של דבר את הקמת מדינת ישראל.
בחרנו בדמות זו מכיוון שדמות זו היא מעניינת ועשתה דברים מופלאים, לדוגמא: הוא היה נשיא המדינה והוא המציא ופתח את המחתרת היהודית למד משפטים. אבל הוא לא עסק במשפטים אלא בספרות ובעיתונאות. הוא היה כתב עיתון וינאי חשוב בפריס.


מקורות- ידע כללי, ויקיפדיה, מצגת מהאינטרנט ו- Ynet ו-lib.cet.ac.il.

3 years ago
0

a