Studie en werk periode c, les 1

Opdracht 1: Hoe gaat het?

Ga naar google en zoek een afbeelding die weergeeft hoe jij de afgelopen periode beleeft hebt.
Ga naar paddlet en plaats de afbeelding met jouw naam erbij.

Opdracht 2 Nieuwe leerwerkvragen

Pak een stuk papier of je laptop. En start bij stap 1.

Lees de feedback door en vraag waar nodig verheldering.

Praktische zaken

Beroepsproduct: stand van zaken

Individuele afspraken

Comment Stream