Pohyb

Lucie Linda Vojáčková

Zdravím všechny co čtou tento tackk ...

Pohyb tělesa

Pohyb je velmi důležitý pojem, respektive děj, se kterým se setkáváme prakticky každodenně všude kolem nás ....

Podle tvaru dráhy rozeznáváme pohyb:

  • přímočarý
  • křivočarý
  • kruhový

VELIČINA             OZNAČENÍ              ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

rychlost                      v                                     metr za sekundu

čas                                t                                    sekunda

dráha                           s                                      metr

Čas

Čas je fyzikální veličina, kterou je charakterizován určitý čas. Základní jednotkou je sekunda, z dalších jednotek potom uveďme minutu a hodinu. Čas se značí písmenem t.

Dráha

Dráha souvisí rovněž s pohybem. V našem případě za ni budeme považovat vzdálenost, o kterou se pohybující se předmět přemístil. Dráha je popisována délkovými jednotkami, mezi které patří základní metr, dále potom dílčí milimetr, centimetr, decimetr a násobnou jednotkou je například kilometr. Dráha se značí písmenem s.

Rychlost

Třetí fyzikální veličinou, která hraje v pohybu těles důležitou roli, je rychlost. Rychlost vyjadřuje, jak rychle se dané těleso pohybuje, respektive jak rychle se přemístí z jednoho bodu do druhého. Jednotkou rychlosti je kilometr za hodinu nebo metr za sekundu. Fyzikální veličiny rychlost se značí písmenem v.

Vzorec

v= s : t  ......  výpočet rychlosti

s= v . t ...... výpočet dráhy

t= s : v ...... výpočet času

KONEC