Demokrati

1. Demokrati betyder folkestyrer, dvs. befolkningen bestemmer.

2. Danmark fik sin første grundlov i 1849.

3. Der var ikke nogen demokratisk styreform.

4. For at have valgret til folketinget skulle man være (uberygtet mand, have dansk indfødsret, og være fyldt 30 år.

5. Det var alle uberygtede mænd over 30 kunne stemme.

6. Kongen var bange for foreninger, fordi han var bange for de ville gå i mod ham.

7. Lovgivende magt: Folketinget laver lovene.

Udøvende magt: Politiet fanger dem der ikke holder lovene.

Dømmende magt: Hvis folk ikke holder lovene, skal de have en dommer.

8. Så bønderne kunne blive klogere, og lære at dyrke jorden bedre.

9. Det satte grænser for hvad en lærer måtte gøre og sige.

10. Det indebar, at kongen opgav sine eneret til at udnævne regeringer.


Comment Stream