blog o projektu :)

JAK TO VŠE ZAČALO

Jednou jsme byly na hodině fyziky když najednou naše paní učitelka začala mluvit o projektu ITEC
a řekla že nás vybrala aby sme reprezentovali naši školu a pracujeme na tomto projektu už 6 hodin
na tomto projektu pracuje dalších 26 škol.

Dráha,čas a rychlost
Čas značíme obvykle symbolem t (malé té)
Rychlost značíme symbolem v (malé vé)
Dráhu značíme symbolem s (malé es)

Comment Stream