Rukopis zelenohorský

-objeven v roce 1817- Zelená hora

- nejstarší českou psanou písemnou památku

- dva pergamenové dvojlisty- 8 stran textu

- psán bez mezer

- psán železitoměďnatým inkoustem

-rukopis- 2 části- sněmy, Libušin soud

- Knihovna národního muzea v Praze
Odkazy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rukopis_zelenohorsk%C3%BD

http://old.nepomuk.cz/pamatky_historie/rukopis_zelenohorsky.htm