Oppimisen iloa ja tarinaa

Ajatuksia teknologian, luovuuden ja tarinoiden mahdollisuuksista
osa 1

2015

Oppimisen iloa ja tarinaa uudelle vuodelle!

Tänä vuonna teknologia, luovuus ja tarinat nousevat esille pedagogiikassa. Ne näkyvät opetussuunnitelmassa osin kirjattuina, mutta ovat osin kirjoittamattomina erityisesti oppimisen autenttisissa oppimisympäristöissä, oppiainerajat ylittävässä opetuksessa sekä laaja-alaisen oppimisen tavoitteissa.

Vaikuttaa tolkulta jutulta ja tältä päivältä. Osaamisvajetta on kuitenkin ilmassa. Itse olen yrittänyt ymmärtää mitä teknologia ajattelun välineenä tarkoittaa, ja jotain siitä ehkä jo tajuankin, toivon silti jo kevään aikana saavani lisää osaamista tähän.

Mielenkiintoni kohdistuu jo olemassa olevaan osaamiseen; erityisesti siihen millaista osaamista medialla sekä luovilla ja innovatiivisilla verkostoilla on tähän asiaan liittyen. Kun viime vuonna kehittämispuheissa vietiin ajattelu laatikon ulkopuolelle, niin tämä vuosi vieköön laatikon kokonaan pois.

Pyrin kokoamaan tänne havaintojani, kokeilujani, onnistumisia ja tuskailujani. En ole tackkia aikaisemmin käyttänyt alustana, joten olkoon tämä vuoden ensimmäinen kokeiluni.

Suuri tarina, se jota itse haluan olla kertomassa on se, miten rakentuu Moninaisuuden Helsinki ja erityisesti helsinkiläinen koulu. Tässä asiassa olen erittäin valmis yhteistyöhön myös yllättävien tahojen kanssa. Anyone?

11.1.2015 -Annukka

Comment Stream