บริษัท เวิลด์เทรนนิ่ง จำกัด

หลักสูตรสร้างภาพลักษณ์ ปรับบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

โปรแกรมวัยรุ่น หนุ่ม-สาวและคนทำงาน

หัวข้อหลักสูตร

•ทัศนคติ+อารมณ์ สร้างบุคลิกภาพ

•สร้างความประทับใจแรกพบ
•เสริมความมั่นใจด้วยการแต่งกาย ชาย+หญิง อย่างเหมาะสม
•ปรับท่วงท่า อิริยาบถ ให้สง่า ดูดี
•การดูแลใบหน้าและทรงผมให้เหมาะกับบุคลิก
•การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์ น่าประทับใจกับเพื่อนใหม่หรือผู้ใหญ่
•มารยาทสากล
โปรแกรมสำหรับวัยทำงาน
•ทัศนคติ สร้างบุคลิกภาพ+ค้นหาความเป็นตัวเอง
•สร้างความประทับใจแรกพบ
•การเลือกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ชาย-หญิง อย่างเหมาะสม
•ท่วงท่า อิริยาบถ ที่สง่า ดูดี
•การดูแลใบหน้าและทรงผม
•เทคนิคการพูดและการใช้เสียงในการสื่อสาร
•มารยาทสากลและการบริการ
โปรแกรมละ 10 ชั่วโมง อาหารว่าง 5 ชุด

เลี้ยงปิดรุ่นวันสุดท้าย

Comment Stream