Sobrance

You can put a sub headline here.

zaujimavosti

Dejiny

Archeologické vykopávky dosvedčujú osídlenie už neolite. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1344 (pod menom Vasaros Tyba). Mestské práva boli udelené v roku 1351. Počas prvej Česko-slovenskej republiky a znovu od roku 1996 boli Sobrance okresným mestom. Počas druhej svetovej vojny boli v rokoch 1939 – 1945 pripojené k Maďarsku, mesto a okolie mesta sa stalo na niekoľko mesiacov bojiskom, väčšina budov v mesta a okolie bola zničená či poškodená.

Comment Stream