Škola

I love you school

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Poviná školní docházka
Systém našeho školství
Rozdíl-státní x soukromá škola
Domácí vzdělání

POVINÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA  chodit do školy je důležité proto, abyc  měli nějaké vzdělání. Není všude stejná.V Austálii dětem škola začíná už od 4 let.                                                                                                       

SYSTÉM NAŠEHO ŠKOLSTVÍ  každý má právo na vzdělání. Základní vzdělání je povinné.

1.MŠ

2.ZŠ

3.SŠ

4.VŠ

ROZDÍL MEZI STÁTNÍ A SOUKROMOU ŠKOLOU na soukromé škole jde o zainteresovanost učitele. Dalším rozdílem je komunikace.

DOMÁCÍ VZDĚLÁNÍ není ani v Evropě nic neobvyklého. Zákony všech zemí Evropské unie s vyjímkou Německa, umožňují rodičům učit své děti doma.

KONEC!

Comment Stream