Živa

-jedini tekući metal

-na sobnoj temperaturi velike gustoće

-tvori legure

-nema biološki značaj iako je prisutna u svemu što jedemo

-živine pare su otrovne ako se udahnu

-svi živini spojevi su otrovni posebno metil-živa zbog njezine potpune apsorpcije u organizmu

-ribe, školjke i drugi organizmi akumuliraju metilnu živu u velikim količinama

-zagađivač je hrane i napitaka, može se naći u nekim kozmetičkim proizvodima

-trovanje živom utječe na središnji živčani sustav

-upotrebljava za dezinfekciju, za konzerviranje drveta pustenih šešira, kao reagens u analitičkoj kemiji, kao pojačalo u fotografiji

-crvena modifikacija žive služi kao jarko crvena slikarska boja