משרד החינוך נערך להפעלת מערכת החינוך גם בשעת חירום, זמן בו לא יתקיימו לימודים כסדרם בבתי הספר  תוך ניצול כל האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותם.

Comment Stream