Так о Таку

Култура ремикса

О нашем добу говори се као о времену презасићеном информацијама; времену у коме више немамо шта да понудимо ново осим у технолошком погледу; о времену у којем оригиналности више ни нема, а стваралаштво је махом компилаторско. Два су кључна обележја модерне културе: ремикс и смеша (mashup) где се старо или постојеће само редизајнира, реконструише и деконструише и комбинује и меша у нове целине.  

Креирај било шта и подели било где

Обиље информација на интернету посебно погодује култури ремикса и смеше. За наставника то може да буде предност јер од постојећег може да прави сопствене садржаје, прилагођене својим потребама и потребама својих ученика, школа. Као одговор на културу ремикса развила се читава технологија тзв. кураторских алата којима:

 • прикупљамо постојеће садржаје на интернету (своје или туђе)
 • комбинујемо их по својим потребама и евентуално коментаришемо
 • објављујемо и делимо

Так је такав алат. Ово је презентацију о њему рађена у самом алату.

КАКО  БРЗО "ИЗМАЈСТОРИСАТИ"  ТАК-СТРАНИЦУ

Примена у образовању

- за наставнике и ученике -

 • креирање упутстава за израду неког задатка или за сналажење у неком стварном или виртуелном окружењу;
 • нацрт неког пројекта или сажетак неке наставне целине;
 • постављање наставних садржаја и лекција, при чему се подразумева да би медијске материјале (видео, аудио) морали већ да имамо или да користимо нечије;
 • речници непознатих речи из неке текстуалне целине, научне дисциплине и слично, визуелни и звучни (линкована дугмад и слике).
 • представљање и промовисање одељенских активности;
 • извештаји о некој активности;
 • репортаже са екскурзија и посета;
 • подлога за повезивање свих веб-места наставника или ученика;
 • позивнице за догађаје образовног карактера и школске манифестације са програмским садржајем;

...

Још мало игре са "ексерчићима"

Где смо тренутно ми на додатој мапи:

Comment Stream

3 years ago
0

Наглашен друштвени карактер веб-алата Так: коментари са могућношћу додавања медијских садржаја

3 years ago
0
3 months ago
0

😋