Pohyb

Je velmi zajímavý

Úvodní  lekce- pohyb je relativní a zajímavý :-). Je pár způsobů jak můžeme rozlišit pohyb. Rovnoměrný pohyb- těleso se pohybuje pořad stejnou rychlostí. Nerovnoměrný pohyb- těleso mění svoji rychlost. Křivočarý pohyb- těleso mění dráhu svého pohybu např. zatáčí jede do kopce nebo z kopce

Lekce 2

Zkoušeli jsme jestli je těleso v klidu nebo v pohybu.

Povím vám jednu věc musíte vzít v potaz vůči k čemu je těleso v pohybu např. stijí strom v lese a vy jdete tak strom se vůči vám pohybuje, ale vy vůči stromu se pohybujete a strom stojí.

Lekce 3

Výpočty

Nejdříve musíte znát pár fyzikálních veličin s=dráha  v=rychlost  a  t= čas

První vzorec slouží k zjištění rychlost  v= S:T   Další vzorec slouží k zjištění dráhy s= VxT

a poslední vzorec slouží k zjištění času T=s:v

Lekce 4

Zkoumali jsme jízdní řády

 

určitě se teď ptáte na co jsme používali jízdní řád. Používali jsme ho na vypočítání průměrné rychlosti, jelikož známe trasu(dráhu)=s  a  čas=t můžeme vypočítat rychlost=v  a vše se spočítá jedním vzorcem v=s:t

Lekce 5

Dalším tématem pohybu byly grafy ptáte se na co grafy ??

Grafy nám znázorňují jakou dráhu ujelo těleso a za jaký čas

Já doufám že jsem vám pomohl v rozluštění pohybu a známku z testu budete mít za 1.