HDR fotografie

HDR - Hight Dynamic Rang

HDR (nebo taky HDRI) je zkratka pro high dynamic range imaging. Jde vlastně o speciální postup, který umožňuje vyšší rozdíl mezi expozicemi – tedy mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími místy. Využívá se formátu OpenEXR.             

větší dynamický rozsah

  • Princip HDR je ve světlosti a tmavosti snímků
  • HDR vznikne sloučením co nejsvětlejšího snímku, snímku středně barevného a co nejtmavšího snímku té samé expozice
  • HDR především slouží k zvyšování dynamického rozsahu snímku!

na tvorbu HDR fotografií potřebujete STATIV, jelikož pořízené fotografie musí být v jedné rovině. Při pořizování snímků na HDR je velmi důležitý expoziční bracketing. Zajišťující tři snímky vyfocené za sebou v různé světelnosti. Formát JPG.není vhodný na  tvorbu HDR. Formát RAW obsahuje více informací, než JPG. . (RAW)Stále jde pouze jen o falešné HDR.

VYUŽITÍ HDR

HDR se využívá především na snímky umělecké, na snímky kde chceme zvýraznit odlišnosti barev na expozici.

HDR můžeme samozdřejmně použít na jakýkoliv snímek, který chceme nějakým způsobem vylepšit (zvýraznit)

PRAVÉ X FALEŠNÉ HDR

falešné HDR je vytvořeno z jedné fotky. Pravé HDR je vytvořeno minimálně ze 3 fotek různé světelnosti.

špatná fotografie HDR

NEVHODNÉ PŘEHNANÉ EFEKTY HDR

ne všechny snímky HDR mohou vypadat hezky. Obzvláště jde o snímky s výrazným střídáním barev, nebo s moc velkými kontrasty.

Programy HDR

správná fotografie HDR

vlastní HDR fotografie

Vytvořila Barbora Wittichová

Comment Stream