Částice-SHRNUTÍ

Částice jsou malé částečky látky např. prvek je v tabulce nebo sloučenina je složena z atomů různých prvků atd.

Elektron- značí mínus

Proton- značí plus

Neutron- značí prázdným kolečkem

Síly mezi částicemi nám pomáhají např.vzlínání, zemědělství, psaní na tabuli atd.

Ale také nám škodí např. zvlhnutí domu, špína, pach atd.

Částice se pohybují např. Brownův pohyb neustálí neuspořádaný pohyb částic.

A i difúze pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky.

napsala Tereza Koubová

Comment Stream