Prečo sa sťahujeme?

Dôvody vnútornej migrácie Slovenska.

Faktory migrácie sú v celom svete podobné. Je to práca, vyššia životná úroveň a podobne. V niektorých krajinách majú ľudia iné dôvody. Sú to napríklad ozbrojené konflikty, občianske nepokoje, vojny, politická nestabilita alebo rasové, etnické a náboženské represie. V našej krajine je hlavným dôvodom sťahovania už spomínaná práca. Tá zahŕňa  väčšie množstvo pracovných príležitostí alebo výšku mzdy. Ďalšími dôvodmi  sú lepšie životné podmienky alebo vyššia životná úroveň.

Najatraktívnejším miestom, kam sa ľudia sťahujú v súčasnosti, je Bratislavský kraj.  Hlavným dôvodom je to, že Bratislavský kraj je hospodársky najvyspelejšou časťou Slovenska. V období 2005-2009 sa do Bratislavského kraja prisťahovalo až 28,5 tisíc osôb. To znamená, že za rok sa do Bratislavského kraja prisťahovalo priemerne 5,7 tisíc osôb.

Keďže hovoríme, že sa ľudia sťahujú hlavne do Bratislavského a tiež Košického kraja, môžeme si myslieť, že  Bratislava a Košice stále rastú. Aj keď sa do týchto dvoch miest sťahuje veľa ľudí pravdou je, že sa ešte viac odsťahuje do okolitých miest alebo iných okresov v Bratislavskom alebo Košickom kraji. V skutočnosti sú Bratislava a Košice miesta s migračným úbytkom. Bratislava stratila v období 2000–2004 v priemere viac ako 600 osôb ročne, ale v období 2005–2009 straty Bratislavy nedosiahli v priemere ročne na 240 osôb čiže je možnosť, že v blízkej dobe nastane obrat. Situácia v Košiciach je však iná a migračné straty ďalej rastú. Kým v období 2000-2004 priemerné ročné straty Košíc presiahli 500 osôb, postupne sa zvyšovali a v období 2005-2009 presiahli až 800 osôb.

Trend suburbanizácie sa rozšíril po zlepšení dopravných možností. V súčasnosti ľudia nemajú problém oddeliť miesto bydliska a pracoviska a presťahovať sa na vidiek za zdravším bývaním. Pobyt na vidieku je určite pohodlnejší. Náklady na bývanie môžu byť nižšie, máme väčšie súkromie a neruší nás hluk veľkého mesta. Takéto bývanie má len malé nevýhody.

Comment Stream