Blindheid

Visuele handicap

Blindheid

Als iemand een sterk beperkt gezichtsveld heeft.

Comment Stream