Praha

Památka UNESCO

Co je to PRAHA?


Je to hlavní město České republiky a Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Kistorické jádro Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich jednotlivé památky. Rozsáhle založené Nové Město v návaznosti na pozdější přestavby v nových stavebních slozích svědčí o umělecko-společenském a kulturním vlivu Prahy od středověku do současnosti.

Proč patří k památkám UNESCO?

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992. Praha i její dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebně historickým a umělecko architektonickým vývojem řazeny mezi nejvýznamnější památky.


Památky

Praha i její dominanta, Pražský hrad, jsou svým stavebně historickým a umělecko architektonickým vývojem řazeny mezi nejvýznamnější památky Evropy. Tvoří unikátní soubor nejrůznějších stavebních slohů. Od svého založení v raném středověku byly centrem světské i církevní moci, sídlem českých panovníků a posléze prezidentů. Za dlouhou dobu své existence se staly místy, která vždy vyjadřovala potřeby i vkus svých obyvatel.

Comment Stream