Afrondingsopdracht

Dit is mijn afrondingsopdracht voor het vak mensen met een beperking. De onderwerpen waar ik het over ga hebben zijn woonbegeleiding & zorgboerderijen.

activiteiten

Mensen met een beperkingSpecial gidsen

Er zijn Peelgidsen die speciaal zijn opgeleid om excursies te verzorgen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Voor deze doelgroep zijn speciale excursies ontwikkeld.

Speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking is er de Special Doe Tocht. Tijdens deze wandeling met natuurbelevingselementen, kan afhankelijk van het weer en de samenstelling van de groep, een keuze worden gemaakt uit diverse opdrachten.

Memoriespel 'Draai om de Boom'

De deelnemers doen een memorie spel met kaartjes waarop diverse organismen afgebeeld staan zoals blad, luis, lieveheersbeestje, vogel, vos en de worm. Deze organismen vormen een kringloop met de boom. Na het memoriespel maken de deelnemers met behulp van de kaartjes zelf een kringloop. Aansluitend kan er een wandeling in het gebied gemaakt worden.

Mensen met een beperking

Ook voor mensen met een functiebeperking zet ViaVie Welzijn zich in. De activiteiten die wij aanbieden worden mede mogelijk gemaakt door het Fonds Verstandelijk gehandicapten:

Het Fonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. Wij steunen projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Ook mensen met een verstandelijke handicap willen niets liever dan erbij horen, naar school gaan, sporten, koken of de trein nemen. Dagelijkse dingen die door de meeste mensen als vanzelfsprekend zijn, maar waar zij hulp en steun van anderen bij nodig hebben.

Het is onze missie hen als volwaardige medeburgers in onze maatschappij mee te laten doen. Hoe we dat doen? Met betrokkenheid, inzet en financiële steun. Het Fonds werft financiële middelen, onder andere door de jaarlijkse nationale collecte. De verzamelde gelden worden op een transparantie en onafhankelijke wijze toegekend aan projecten en activiteiten voor en door mensen met een verstandelijke handicap

zorgboerderijen

De laatste twintig jaar zijn het aantal zorgboerderijen enorm toegenomen. Het is een van de vele veranderingen die binnen de zorg hebben plaats gevonden. De diensten die aan cliënten op een zorgboerderij worden aangeboden passen binnen de verschuiving om goed aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van cliënten.

Veel meer dan voorheen staat de cliënt centraal: waar heeft deze behoefte aan, wat zijn haar of zijn mogelijkheden

Het karakter van een zorgboerderij
Het bijzondere van een zorgboerderij is dat de begeleiding en zorgverlening plaatsvindt binnen een agrarisch productiebedrijf. Het zorgbedrijf levert een goed landbouwproduct, samen met mensen die bij het werken zorg, aandacht en begeleiding nodig hebben.

Bij een goede zorgboerderij is een evenwicht gevonden tussen het leveren van een hoogwaardig agrarisch product enerzijds en het aanbieden van zorg op maat anderzijds.

De wensen van cliënten moeten dus goed passen bij de mogelijkheden die het bedrijf biedt. Doordat cliënten werken met planten en/of dieren hebben zij een reëel aandeel in de productie. Mede hierdoor groeit de eigenwaarde van de cliënten en nemen zelfstandigheid en sociale vaardigheden toe.

Doelstellingen.
- dagbesteding, waarbij het doel is om een goede daginvulling te hebben waarbij geen druk word gezet qua arbeid.

- Arbeidsmatige dagbesteding, deze mensen houden de boerderij draaiende zo zijn zij de gene die alles doen. Ze doen alles wat er ook op een normale boerderij word gedaan alleen is het tempo hier wat lager.
- Arbeidstraining, ze werken er na toe om een betaalde baan te krijgen. Zo trainen ze hun arbeidsvaardigheden, werkritme, werkhouding en werken ze ook op sociaal gebied. Het draait allemaal om het krijgen van een vaste betaalde baan.


- Vrijetijdsbesteding. Hier kunnen ze komen logeren en is er weekend opvang. Er is ook een zorgvraag. Zo kunnen ze ook komen in midweken en vakantieperiodes.

Naschoolse opvang is er ook voor kinderen, hier krijgen ze ook zorg en werken ze mee op de boerderij.

Crisisopvang / time out.

Dagbesteding:

Dieren verzorgen: voeren, melken, stallen uitmesten.

De boerderij netjes houden: vegen, planten bijhouden, grasmaaien.

In de kantine: mensen welkom heten / rondleiden, bedienen, drinken inschenken, eten maken, de kas bij houden.

Comment Stream

3 years ago
0

het is duidelijk vermeld, veel goede informatie verteld. soms was het wel wat lang om te lezen en zag het er daardoor een beetje onduidelijk uit maar verder was het wel goed verteld. ook is het goed dat er een filmpje bij is vermeld dat maakt het nog wat duidelijker.

3 years ago
0

Alles staat er in wat is in moet staan. Er staat veel tekst in, waardoor het druk is om te lezen. maar is te doen en alles staat er in. het filmpje maakt je pagina leuker.

3 years ago
0

super goed gedaan,leuke foto's en video's toegevoegd, erg interessand :)