Historie

Lavet af Frederik Thiesen

Demokrati betyder folkestyre

Danmark fik sin første i 1849.

Danmark havde enevælde fra 1660 - 1849 - dvs. at det var kongen, der bestemte.

Det var kun 15% - man skulle være mand over 30 år, måtte ikke have begået kriminalitet og man skulle have sin egen husholdning.

Man måtte ikke stemme hvis man var fattig, fjolser, folkehold, forbryder eller var fruentimmer.

Den enevældige konge var bange at foreningerne blev for stærke og derfor gik imod ham.

I et demokrati er magten delt mellem en lovgivende, udøvende og dømmende magt.

På højskolerne lærte de unge fra landet at dyrke bedre jorden og lære danmarks historien

Lærerne måtte ikke tale imod kongen, sige og gøre hvad de ville.

Systemskiftet i 1901 betød, at parlamentarismen blev indført. Det betød, at regeringen altid skal have et flertal bag sig. Det indebar at kongen faktisk opgav sine eneret til at udnævne regeringer. I stedet blev det almindeligt, at en regering kun kunne dannes og blive siddende hvis den ikke havde flertallet i Folketinget imod sig.

Comment Stream