Kalcij

Kalcij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Ca.

Atomski (redni) broj mu je 20, a atomska masa mu iznosi 40,078.

Gustoća mu je 11550 kg/m3 a tvrdoća 167 MPa, 1,75 po Mohsovoj ljestvici.

Talište mu je na 842 °C a vrelište na 1484 °C.

Kalcij je srebrnobijel, mekan i lak metal te boji plamen ciglastocrveno.

Svojstva i zastupljenost u prirodi

Kalcij se u elementarnom stanju u prirodi ne nalazi jer je prereaktivan.

Najrasprostranjeniji je zemnoalkalijski element u prirodi te najzastupljeniji esencijalni makromineral u ljudskom organizmu.

Elektronska konfiguracija mu je: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 i gradi 2+ ion.

Tvori 6 stabilnih izotopa: 40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca i 48Ca.

Postoji u dvije alotropske modifikacije.

Spojevi kalcija se pojavljuju i u vodi i povećavaju joj tvrdoću.

Zastupljen je u zemljinoj kori u količini od 3,54%.

Kalcijev karbonat glavni je sastojak sedimentnih stijena.

Kao vapnenac tvori mnoge planinske masive.

Veoma je raširen i kalcijev sulfat i gips.

Najčešće se nalazi u mineralima koji su sastavom karbonati, silikati, sulfati, fosfati ili fluoridi.

Najrašireniji minerali kalcija su: kalcit, agronit, mermet, kreda, gips.

Zagrijavanjem uz prisutnost zraka tvori oksid (CaO) i nitrid (Ca3N2)

Reagira s hladnom vodom gradeći hidroksid uz oslobađanje vodika

Osim ovih spojeva, bitni su i kalcijev peroksid i mnoge soli

Dobivanje i uporaba

Kalcij je otkrio Sir Humphry Davy 1808. godine. Kalcij se dobiva elektrolizom taline kalcijevog klorida

CaCl2(l) → Ca(s) + Cl2(g)

Kosti čovjeka i životinja sadrže kalcij u obliku fosfata i karbonata

Nedostatak kalcija u kostima izaziva bolest rahitis, osteomalaciju i osteoporozu

Ion kalcija nalazi se i u krvi i ubrzava zgrušavanje krvi u dodiru sa zrakom

Kod biljaka ulazi u neke oblike staničnih zidova

One skladište kalcij u stabljici i lišću

Nedostatak kalcija kod biljaka prouzrokuje slab razvoj korijenja i lišća.

Reakcija kalcija s vodom

Jednadžba reakcije kalcija s vodom:

Ca(s) + 2 H2O(l) → Ca2+(aq) + 2 OH-(aq) + H2(g)

Reakcija ubrzo prestaje jer se na površini kalcija stvara zaštitni sloj kalcijeva hidroksida zbog njegove slabe topljivosti

Maseni udio kalcijeva hidroksida u bistroj otopini može biti najviše 0,13%, a takva se otopina zove vapnena voda

Comment Stream