GEOGRAFICKÉ ZAJÍMAVOSTI
AUSTRÁLIE

Ondřej Kubelka,  2.A

Nejmenší kontinent,nejméně osídlený ( kromě Antarktidy)

Připadají k ní ostrovy - oceánie

Daleko od ostatních kontinentů - nejblíže Asie

Osídlena zejména na JV pobřeží

Hodně velkých pouští

Rozloha - asi 7,5 milionu km2

Omývána Indickým a Tichým oceánem

Objevena jako poslední

V Sydney známá opera

Řeky - Murray,Darling

ZDROJE

Obrázky - Austrálie. [online]. [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: http://lucy-f1.blog.cz/1205/australie-velke-bohatstvi-nejmensiho-kontinentu

Informace - moje hlava!!

Comment Stream