LÁTKA A TĚLESO

LÁTKA: je z čeho je těleso vyrobeno

TĚLESO: vše co můžeme uchopit

PEVNÉ LÁTKY: stálý tvar a objem, různé vlastnosti: křehké, tvrdé, tvárné, pružné.....

KAPALNÉ LÁTKY: proměnný tvar a stálý objem, tekuté a snadno dělitelné, tvar podle nádoby, nestlačitelné, v nádobě je hladina vždy vodorovná

PLYNNÉ LÁTKY: proměnný tvar i objem, mění tvar i objem, rozpínavé a stlačitelné, jsou tekuté

TĚLESO: je zvíře, osoba, věc,
mají určitý tvar i objem,
mohou mít tvar jednoduchý, ale i složitý