Prokop Diviš

vlastním jménem

Václav Divíšek

narodil se 26.3.1698 zemřel 21.12.1765.

Během let 1716-1719 studoval.

Pote vyučoval filozofii.

přijal řadové jméno Prokop, když  se stal knězem.

roku 1750 vymyslel hromosvod (bleskosvod) 1754 dokončil  vynález a  umístil do Znojma.

pokusil se o elektroléčbu v roce 1754.

vydal knihu jménem Přírodní kouzelnictví která byla později přeložena do němčiny.

vymyslel elektrický strunný nástroj.

Ten to vědec mě zaujal jeho vynálezy a skvělými myšlenkami.

Karolina Poulová

A jak se jmenuje váš oblíbený vědec?

                                                        

Comment Stream