Augmented reality

Toegevoegde realiteit of Augmented Reality is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Deze toegevoegde elementen bevatten meestal sensordata of extra informatie over de omgeving.

iPhone met toegevoegde kaartinformatie

Connectie met het onderwijs

Toepassingen van augmented reality worden o.a. gebruikt in het onderwijs. Handboeken, flashcards en andere educatieve lectuur die embedded markers bevatten, die gescand wordt door een AR-apparaat kan aanvullende informatie toevoegen aan die lectuur. Studenten kunnen bijvoorbeeld interactief deelnemen met de computer gegenereerde simulaties van historische gebeurtenissen, de details van elke gebeurtenis virtueel ontdekken. AR kunnen studenten helpen in het begrijpen van de chemie door hen de ruimtelijke structuur van een molecuul te visualiseren en te communiceren met een virtueel model d.m.v. een marker gepositioneerd in hun hand.

Een toegevoegde mensenschedel voor het onderwijs

Tools/apps

Enkele apps:


Star Chart: geeft u uw eigen virtuele sterrenkaart op uw iPhone
Snapshop Showroom: AR applicatie waar je meubels in je huis kan zetten
Zie Breeze 3D: een 3D applicatie die je de wind en de weersomstandigheden tonen

Gebruik op grote schaal

Augmented reality wordt nu al in verschillende sectoren gebruikt. Dit gebruik zal alleen maar groeien aangezien er meer en meer technologische goederen op de markt komen. De AR-functie kan je nu al terug vinden in sommige apps.

Heeft het iets te bieden?

Ik denk wel dat Augmented Reality iets te bieden heeft aangezien het iets toevoegt aan je realiteit. Het zal je leven vergemakkelijk door extra informatie toe te voegen aan je omgeving.

Comment Stream