Fyzika 8. ročník

první čtvrtletí

   V prvním čtvrtletí 8. ročníku jsem se ve fyzice naučila jak vypočítat práci, výkon a energii. Mě osobně to teď přijde zbytečné- nezábavné, ale třeba se mi to jednou v životě bude hodit.

Práce (W)

   Mechanická práce je fyzikální veličina. Mechanickou práci vykonáváme tehdy, jestliže na těleso působíme silou a posunujeme jej po určité dráze. Pro výpočet práce musíme znát sílu (F) a dráhu (s). Tedy vzoreček vypadá W=F*s. Jednotka práce je Joule (J). Práci například vykonáváme, když táhneme vozík.

Výkon (P)

   Je veličina charakterizující jak rychle byla práce vykonána. Pokud chcete vypočítat výkon musíte znát hmotnost (m), gravitační konstantu = 10 (g), dráhu (s) a čas (t). Vypočítáte ho díky vzorci P=m*g*s/t. Jednotka výkonu jsou Watty (W).

Energie (E)

   Energie je fyzikální veličina vyjadřující schopnost tělesa konat práci. Máme dva druhy energií- polohovou a pohybovou energii. Oba druhy se počítají v Joulech (J) a oba se mohou navzájem přeměňovat.

Polohová energie (Ep)- souvisí s polohou daného tělesa. Vzorec pro její výpočet je Ep=m*h*g. Hmotnost se značí ''m'', výška se značí ''h'' a ''g'' znamená gravitační konstanta.

Pohybová energie (Ek)- souvisí s rychlostí tělesa. Vzorec pro její výpočet  je
Ek= 1/2m*v2. Hmotnost se značí ''m'', rychlost se značí ''v''

Doufám, že jste to alespoň trochu pochopili. :)

Jaké máte pocity z těchto témat vy?