Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj je  kraj na severozápade Slovenska, vznikol 24. júla 1996.

Trenčiansky kraj patrí medzi menšie kraje Slovenska a jeho rozloha dosahuje len dve tretiny hodnoty pre priemerne veľký kraj. Nachádza sa v západnej časti Slovenska, obklopený 4 krajmi. Na severovýchode susedí so Žilinským krajom, na juhovýchode s Banskobystrickým, na juhu s Nitrianskym, na juhozápade s Trnavským a na severozápade so Zlínskym krajom, ktorý je v Českej republike.Kultúrnym centrom regiónu je Trenčín, mesto výstavníctva a medzinárodných veľtrhov v oblasti módy. Dominantnosťou krajského mesta je Trenčiansky hrad. Turistov priťahujú mnohé kultúrno-historické lokality, akými súBeckov, Čachtice, Tematín a zámok Bojnice. Obľúbenými cieľmi návštevníkov sú i kúpele v Trenčianskych Tepliciach,Nimnici a Bojniciach, rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci, mohyla M. R. Štefánika na vrchu Bradlo a zoologická záhrada v Bojniciach. Z prírodných krás lákajú najmä Súľovské skaly a Manínska tiesňava.

Obyvateľstvo

Stav obyvateľstva ku koncu roka 2008 dosiahol 599 859 osôb. Osídlenie však nie je rovnomerné. Husto zaľudnené sú rovinatejšie územia na severozápade a juhovýchode (Považské podolie, Hornonitrianska kotlina, Nitrianska niva a Bánovská pahorkatina), podstatne redšie osídlené sú pohoria nachádzajúce sa prevažne po obvode kraja (Biele Karpaty, Javorníky, Strážovské vrchy, Vtáčnik a Považský Inovec).

Najviac, 57 051 obyvateľov žije v Trenčíne, ktoré však s porovnaní s inými krajskými mestami nie je viditeľne dominantné. Ďalšími veľkými mestami sú Prievidza s počtom 52 070 obyvateľov a Považská Bystrica so 42 490 obyvateľmi.

Obce a mestá

  • Počet okresov: 9
  • Počet miest: 18
  • Počet obcí: 275 (bez miest 257)
  • Rozloha v km²: 4 501
  • Počet obyvateľov: 609 828
  • Hustota obyvateľstva na km2: 135
  • Krajské mesto: Trenčín
  • VÚC: Trenčiansky samosprávny kraj

Okresy

-Bánovce nad Bebravou

-Ilava

-Myjava

-Nové Mesto nad Váhom

-Partizánske

-Považská Bystrica

-Prievidza

-Púchov

-Trenčín

Comment Stream