Trenčianský kraj

Trenčiansky kraj vznikol na základe zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, ktorý vstúpil do platnosti dňa 24. júla 1996.

Trenčiansky kraj patrí medzi menšie kraje Slovenska a jeho rozloha dosahuje len dve tretiny hodnoty pre priemerne veľký kraj. Nachádza sa v západnej časti Slovenska, obklopený 4 krajmi. Na severovýchode susedí so Žilinským krajom, na juhovýchode s Banskobystrickým, na juhu s Nitrianskym, na juhozápade s Trnavským a na severozápade so Zlínskym krajom, ktorý je v Českej republike.

Kultúrnym centrom regiónu je Trenčín, mesto výstavníctva a medzinárodných veľtrhov v oblasti módy. Dominantnosťou krajského mesta je Trenčiansky hrad. Turistov priťahujú mnohé kultúrno-historické lokality, akými sú Beckov, Čachtice, Tematín a zámok Bojnice. Obľúbenými cieľmi návštevníkov sú i kúpele v Trenčianskych Tepliciach, Nimnici a Bojniciach, rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci, mohyla M. R. Štefánika na vrchu Bradlo a zoologická záhrada v Bojniciach. Z prírodných krás lákajú najmä Súľovské skaly a Manínska tiesňava.

Obyvateľstvo:

Podľa počtu obyvateľov patrí Trenčiansky kraj medzi menšie kraje Slovenska. Stav obyvateľstva ku koncu roka 2008 dosiahol 599 859 osôb. Osídlenie však nie je rovnomerné. Husto zaľudnené sú rovinatejšie územia na severozápade a juhovýchode (Považské podolie, Hornonitrianska kotlina, Nitrianska niva a Bánovská pahorkatina), podstatne redšie osídlené sú pohoria nachádzajúce sa prevažne po obvode kraja (Biele Karpaty, Javorníky, Strážovské vrchy, Vtáčnik a Považský Inovec).

Najviac, 57 051 obyvateľov žije v Trenčíne, ktoré však s porovnaní s inými krajskými mestami nie je viditeľne dominantné. Ďalšími veľkými mestami sú Prievidza s počtom 52 070 obyvateľov a Považská Bystrica so 42 490 obyvateľmi.

Comment Stream