Elektromotor

Princip

využívá vzájemné přitahování a odpuzování dvou elektromagnetů

Má tři režimy provozu: motorický režim

                                         generátorický režim

                              režim brzdy

Měření středního proudu a napětí

Hodnota střídavého proudu a střídavého napětí, kterou změříme ampérmetrem a voltmetrem na střídavý proud a napětí, se nazývá efektivní hodnota proudu I a efektivní hodnota napětí U.

Transformátor

je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Používá se většinou pro přeměnu střídavého napětí (např. z nízkého napětí na vysoké) nebo pro galvanické oddělení obvodů.

Rozvodná síť

je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům, čímž se míní přenos ve velkých měřítcích, od velkých zdrojů (elektráren) k velkým rozvodnám. Část od rozvoden k jednotlivým uživatelům, například domácnostem, se nazývá distribuce elektrické energie a odpovídající zařízení distribuční soustava. Přenosová soustava by se dala zhruba přirovnat k dálniční síti – tvoří páteř přenosu elektrické energie a zajišťuje přenosy na velké vzdálenosti a ve velkých objemech.

Střídavý proud

Střídavý proud, též AC, je termín označující elektrický proud, jehož směr se v čase mění, na rozdíl od stejnosměrného proudu DC, který protéká obvodem stále stejným směrem, i když jeho velikost může být proměnná.

Comment Stream