NLD

Gedragsstoornis

William Luchies & Vera Hoge Bavel

Wat is NLD?

NLD staat voor “Non-verbal Learning Disabilities” Dit is een leerstoornis zonder taalproblemen. Iemand met NLD kan niet aan een ander persoon zijn gezichtsuitdrukking zien dat hij of zij bijvoorbeeld boos is.

Iemand met NLD heeft vaak een hele grote woordenschat en hebben een heel goed geheugen voor woorden. NLD wordt vaak moeilijk herkent omdat de mensen met NLD veel moeilijke woorden gebruiken en dus vaak als intelligent worden gezien.

Een aantal kenmerken van NLD kunnen zijn:

-Passief gedrag (terughoudend omdat ze niet zeker weten hoe ze moeten reageren)

-Weinig sociale vaardigheden (Moeilijk vrienden kunnen maken omdat ze vaak anderen niet begrijpen en zelf ook niet begrepen worden.)

- Angst voor ongewone sociale situatie ( Omdat ze niet begrepen worden.)

- Onverklaarbare uiting van woede en angst(ze weten niet hoe ze precies moeten reageren, iemand kan bijvoorbeeld heel blij zijn maar heel boos kijken alleen omdat hij het niet begrijpt)

-Moeite met het herkennen van non-verbale signalen(bijvoorbeeld gebaren, gezichtsuitdrukkingen)

-Moeilijk kunnen verwoorden wat ze hebben gezien of gehoord bijvoorbeeld: Piet heeft een film gekeken en wil aan Jan vertellen waar de film over ging, Jan wil aan het eind van het verhaal van Piet graag weten waar de film nu eigenlijk over ging. Dit komt omdat de persoon zijn verhaal met allerlei omwegen vertelt, en gedeeltes van de film door elkaar haalt.

-Een zeer goed geheugen en in staat zijn om zelfs de details te onthouden.

Oorzaken/gevolgen

Er is weinig bekend over de oorzaak van NLD. Maar het lijkt erop dat het komt dat de linker en rechter hersenhelft niet goed in balans zijn, en daardoor werkt de rechter helft van de hersenen minder goed. (www.balansdigitaal.nl)

De gevolgen van NLD zijn dat het kind groeit in de stoornis, het wordt steeds erger. Een gevolg is dat de persoon met NLD moeite heeft met het begrijpen van de communicatie tussen mensen. Ze zien dus bijvoorbeeld niet aan het gezicht als iemand boos is, ze weten niet welke betekenis ze eraan moeten geven. Ze maken de emoties van anderen wel mee, maar kunnen het niet beschrijven voor anderen. (www.opeenrijtje.nl)

Omgang

De ouders/verzorgers van het kind dat NLD heeft, moet voor het kind een goede omgeving bieden voor het kind. Hierbij moet je denken aan een veilig en prettig klimaat voor het kind.

Tijdens de omgang met het kind die NLD heeft, moet je het stimuleren om er mee om te gaan. Je moet de ontwikkeling van het kind stimuleren zodat het zich gewoon een normaal persoon gaat voelen en niet ongelukkig wordt.

Tijdens de opvoeding van het kind met NLD zijn er steeds nieuwe dingen waar het tegenaan loopt. Het kind met vindt het lastig om met nieuwe informatie, nieuw gedrag of nieuwe vaardigheden in aanraking te komen. Dit is ook erg lastig voor de ouders en de andere personen in de omgeving van het persoon.

NLD wordt nooit zo snel opgemerkt op school. Het kind is verbaal erg sterk en zo merken de leraren er dus niets van. Zo hebben de leraren te veel verwachtingen van het kind en dagen ze hem meer uit. Dit vind een kind met NLD niet prettig, en zo kunnen er bijvoorbeeld driftbuien, angsten en ander gedrag dat ongewenst is ontstaan.

Bij een kind dat NLD heeft, moet je vooral begrip tonen. Maar hierbij hoef je zeker niet alles goed te vinden wat het kind doet/zegt. Het kind met NLD heeft duidelijkheid nodig tijdens zijn opvoeding zodat hij weet wat je van hem verwacht.

Behandeling

- Een realistische houding aannemen en rekening houden met zijn onvermogen

- Inzicht hebben in de sterke en zwakke kanten en vooral de sterke kanten stimuleren. Bijvoorbeeld zijn goede verbale mogelijkheden.  

- En voor de aanpak op school: In het onderwijs moet bij voorkeur gewerkt worden met verbale, overzichtelijke en logische stap voor stap methodes. Anders is het niet overzichtelijk voor het kind.

Literatuurlijst:
Veer ter Dorothea
Balansdigitaal.nl(symptomen)

Balansdigitaal(Behandeling)

Comment Stream