NLD
non verbal learning disabilities

NLD is een afkorting van de Engelse term Non-verbal Learning Disabilities. Vertaald betekend het 'non-verbale leerstoornissen', of te wel leerstoornissen die te maken hebben met non-verbale informatie.  Deze stoornissen kunnen lastig te vinden zijn omdat deze kinderen verbaal heel vaardig kunnen overkomen , maar toch problemen kunnen hebben op bepaalde gebieden met name betekenissen en begrippen.


NLD is een begrip uit de neuropsychologie hier gaat het om een specifiek vakje van vaardigheden en tekorten bij de informatieverwerking van zintuiglijke prikkels.


Het horen wordt beter verwerkt dan de informatie die via zien en voelen binnenkomen. Hierdoor gaan de problemen zich uiten in de motoriek, het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties, de schoolse vaardigheden bij rekenen en schrijven, het werktempo en het 'sociale snapvermogen'.

Oorzaak en gevolgen van NLD
Bij NLD is er biologisch weinig bekend, er wordt vermoed dat het gaat om een storing in de samenwerking van de linker en rechterhersenhelft met als oorzaak een niet goed werkende rechterhersenhelft.
Recent inzicht geeft aanwijzingen voor een stoornis in de langeafstandsbanen tussen de beide hersenhelften.

Voor het kind met NLD bestaat de hulp uit goede voorlichting aan ouders, leerkrachten en hulpverleners die met het kind werken.
Deze voorlichting bestaat uit 2 principes.

Algemeen
Namelijk een : Realistische houding tegenover het kind
een realistische houding aannemen, een open oog hebben voor zijn onvermogen en er rekening mee houden.

Inzicht in sterke en zwakke kanten.
Een goed inzicht ontwikkelen in de sterke en zwakke kanten van het kind. Gebruik maken van zijn sterke kanten (goede verbale vaardigheden) om de ontwikkeling van de zwakke kanten te stimuleren.

Aanpak op school
In het onderwijs zou het best zijn om met veel verbalen, duidelijke en logische stap voor stap methodes te werken zodat het kind het zo goed mogelijk mee krijgt.  
Uitgangspunt daarbij is het 'delen-naar-geheel-principe': het geheel moet vanuit de delen worden opgebouwd, anders kan het kind het niet overzien.

Comment Stream