Strenči, Latvija

Gaujas upe

Lai saglabātu Gaujas koku pludinātāju amata prasmi un popularizētu plostu siešanas tradīciju, katru gadu maija trešajā sestdienā Strenčos notiek Gaujas plostnieku svētki. Pasākums iesākas jau pāris dienas iepriekš, kad pie Spicu tilta tiek siets plosts un notiek divu dienu nobrauciens pa Gauju no Spicu tilta līdz Vecajam ozolam Strenčos. Svētku dienā Strenču brīvdabas estrādē notiek gadatirgus, kopīga plosta sagaidīšana pie Vecā ozola, iespēja nobaudīt Plostnieku zupu un Plosta prieku, kā arī dažādas jautras aktivitātes bērniem un pieaugušajiem plostnieku garā. Dienas gaitā notiek plaša kultūras programma, bet vakara izskaņā var baudīt Vakara mūziku uz Gaujas un līdz pat rīta gaismai izdancoties pirmajā zaļumballē.

Biedrība "Gaujas plostnieki" Strenču pilsētā darbojas kopš 2001. gada rudens. Tās galvenais mērķis ir apzināt un apvienot plostniecības entuziastus Latvijā, kā arī izpētīt plostniecības attīstības vēsturi Latvijā. Kopš 2001. gada biedrība ir Internacionālās koku pludinātāju asociācijas (International Timber Raftsmen Association) biedre. Līdz ar to biedrība veido sakarus un veicina sadarbības veidošanos ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

2011. gadā Strenču pilsētai piešķirts Starptautiskās plostnieku pilsētas nosaukums.