הורדוס

מגישים:ליאור כהן

קורות חייוו

הורדוס חי בין השנים 74 לפני הספירה עד ל4 לפני הספירה אבא של הורדוס היה אנטיפטרוס ואמו קיפרוס בא ממשפחת אדומי ונבטי

הרומאים בחרו את הורדוס למלך מפני שהיה נאמן אליהם וגם משפחתו היתה מכובדת ואדומית שהתגירה והיתה דוגמא  לתהליך שהיהודים היו חלק מהשלטון הרומאי.

היתה להורדוס תשע נשים. מתוכם היתה מריים החשמונאית התחתן איתה כדי לאחד את בית חשמונאי ובית אנטיפס סופה היתה שאישמו אותה בבגידה אז הוציא אותה להורג ביחד עם אמה

שגשוג כלכלי

לעת עתה היהודים היו מסודרים היטב, לכל הפחות מבחינה כלכלית (אם לא רוחנית), וזאת במידה רבה תודות ליחסי הידידות של הורדוס עם הרומאים.

הורדוס זכה לתמיכה רומית מלאה, בהיותו חולש על טריטוריה מאוד חשובה, אשר כללה מספר דרכי מסחר ראשיות. ממלכת יהודה היוותה מעין תחנה מרכזית עבור סחר הבשמים שהגיע מתימן, דרך חצי האי ערב, לעבר המזרח התיכון. ובנוסף, היו אלה החלקים הפוריים ביותר, מבחינה חקלאית, במזרח התיכון. שטחים שהיו מפורסמים בשמן הזית שלהם (ששימש כמקור העיקרי למאור, ולא רק למאכל), בדקלים שבהם (הממתיק העולמי לפני ימי הסוכר), וביינותיהם.

 הורדוס שלט על ממלכת יהודה במשך 33 שנה

מבנים של הורדוס

מצדה-מבצר עתיק שימש למקום מפלט ומצודה מלכותית

התיאטרון הכיל 6,000 מושבים בערך ונבנה על ידי הורדוס -

  הורדוס בנה את בית המקדש  כביכול מפני נטייתו האישית של הורדוס לבנות בתי פאר שינציחו את זכרו וליצור קשר עם היהודים ולהוכיח להם שהוא מלך מטעמם

הציב בכניסה הראשית נשר רומאי גדול, שהיהודים הדבקים בדתם ראו בו חילול הקודש. קבוצה של תלמידי חכמים ניתצה מייד סמל זה של עבודת אלילים ועריצות, אבל הורדוס לכד אותם, הובילם בשלשלות למקום מגוריו ביריחו, שם שרפו אותם חיים.

לא היססו לציין לשבח את מפעל הבנייה החשוב ביותר שלו - בית המקדש. כך אומר התלמוד [מסכת סוכה נא]: "מי .שלא ראה בית המקדש בבניינו לא ראה בניין מפואר מעולם, איזה מבין המקדשים? זה בניין הורדוס.

הורדוס היה מלך אלים ואכזר, למרות זאת בנה את בית המקדש אז היה משהו באמצע.

Comment Stream

2 years ago
0
2 years ago
0

הרומאים בחרו את הורדוס למלך מפני שהיה נאמן אליהם וגם משפחתו היתה מכובדת ואדומית שהתגירה והיתה דוגמא לתהליך שהיהודים היו חלק מהשלטון הרומאי.

2 years ago
0

היתה להורדוס תשע נשים. מתוכם היתה מריים החשמונאית התחתן איתה כדי לאחד את בית חשמונאי ובית אנטיפס סופה היתה שאישמו אותה בבגידה אז הוציא אותה להורג ביחד עם אמה

2 years ago
0

שגשוג כלכלי

לעת עתה היהודים היו מסודרים היטב, לכל הפחות מבחינה כלכלית (אם לא רוחנית), וזאת במידה רבה תודות ליחסי הידידות של הורדוס עם הרומאים.

הורדוס זכה לתמיכה רומית מלאה, בהיותו חולש על טריטוריה מאוד חשובה, אשר כללה מספר דרכי מסחר ראשיות. ממלכת יהודה היוותה מעין תחנה מרכזית עבור סחר הבשמים שהגיע מתימן, דרך חצי האי ערב, לעבר המזרח התיכון. ובנוסף, היו אלה החלקים הפוריים ביותר, מבחינה חקלאית, במזרח התיכון. שטחים שהיו מפורסמים בשמן הזית שלהם (ששימש כמקור העיקרי למאור, ולא רק למאכל), בדקלים שבהם (הממתיק העולמי לפני ימי הסוכר), וביינותיהם.

2 years ago
0