Pohádka o velké řepě

Jednou se dědeček s babičkou rozhodli že zasadí řepu, která ale vyrostla do velkých rozměrů. Dědeček se rozhodl že řepu vytáhne, ale protože jeho síla byla o hodně menší než síla potřebná k vytažení řepy.Tak dědeček tahal řepu silou a jak by řekl Sir Newton, ta samá opačná síla táhla dědečka zpět k řepě. Řepa nechtěla ven,protože mezi ní a hlínou působila třecí síla, kterou bylo nutné překonat. Tak zavolal babičku, ale součet jejich sil na řepu byl stále menší než síla potřebná k jejímu vytažení. Zavolal i vnučku, ale i tak to bylo málo na to aby řepu vytáhli. Rozhodl se zavolat pejska, ale i s ním byl součet sil stále menší než potřebovali k vytažení řepy. Přiběhla i kočička, ale i když se snažily, byl součet jejich sil ještě pořád menší než síla potřebná k vytažení řepy.Zavolali tedy i myšku a součet jejich sil překročil silu potřebnou k vytažení řepy.

Síla řepy .............. Fř

Síla dědečka ..........F1

Síla babičky ...........F2

Síla vnučky ............F3

Síla pejska .............F4

Síla kočky ..............F5

Síla myšky .............F6

Když sečteme všechny kdo řepu táhli (F1+F2+F3+F5+F6) tak sílu řepy (Fř) přetáhnou.