Afrondingsopdracht 1
Mensen met een beperking 2

Integratie

De minister Edith Schippers (minister van sport) wil dat de gehandicapte sporter voortaan gewoon bij de sportvereniging om de hoek terecht kan. ‘’Naast het onderscheid tussen jeugd- en volwassenensport, komt er in elke club dus een nieuwe tak bij: voor mensen met een beperking'', aldus de minister. Dat gaat niet zomaar want daar is veel geschikte trainers, competities worden opgezet en moeten alle sport complexen ook voor mensen met een handicap toegankelijk zijn. Het vraagt een hoop, maar een sportclub en de samenleving krijgen daar veel voor terug. De minister Edith Schippers is te vrede dat er veel aandacht is voor de Paralympics, In korte tijd is volgens haar veel winst geboekt bij de emancipatie en integratie van sporters met een lichamelijke beperking.

4 Tips

Je kunt op vele verschillende soorten manieren om het integratie te vorderen voor mensen met een beperking. Zo is dat beter voor de samenleving en beter voor de ontwikkeling voor de mensen met een beperking.

  1. Een sportclub waar jeugd, ouderen en mensen met een beperking bij elkaar sporten, hebben de mensen met een beperking het gevoel dat ze er ook bij horen. Zo word het ‘‘plaatje’’ van de mensen met een beperking ook verbeterd. Veel jeugd en ouderen hebben een bepaald beeld van mensen met een beperking en zo kun je laten zien dat mensen met een beperking degelijk kunnen sporten.
  2. De vele verschillende werkplekken voor mensen met een beperking zorgen ervoor dat de mensen met een beperking zien hoe het gaat in de maatschappij. Zo kunnen ook de mensen met een beperking ook mee helpen voor een goede samenleving. Als ze werk in een lunchroom of een tuincentrum werken ze in de maatschappij. De mensen zonder beperking zien dat de mensen met een beperking ook heel goed kunnen zijn in bepaalde taken. Zo veranderd het beeld voor sommige ouderen en jeugdige tegen over mensen met een beperking.
  3. Ze moeten mee kunnen doen aan de feestdagen en dat ook vieren buiten huis. Zo komen ze er ook goed achter wat er gebeurd in Nederland of in het dorp waar ze zich bevinden. Tijdens carnaval ziet iedereen dat zo ook mee kunnen feesten, of dat ze tijdens sinterklaas ook weten hoe het werkt, net als de rest van de samenleving. Ze kunnen dan ook beter in de samenleving zijn.
  4. Ze kunnen op de zelfde school zitten. Als mensen met een beperking in het zelfde gebouw zitten, leren de mensen zonder een beperking hoe je om moet gaan met de mensen met een beperking. De mensen met een beperking kunnen zo ook beter met andere mensen leren omgaan.

Activiteitenbegeleiding

Als activiteitenbegeleider werk je met mensen van verschillende leeftijden. Omdat ze op lichamelijk, verstandelijk of sociaal gebied problemen ondervinden, hebben ze behoefte aan hulp om hun dag zinvol te kunnen besteden. Het begeleiden van deze mensen gebeurt zowel in groepsverband als voor ieder persoon apart. Je leert hen hoe ze zich zo zelfstandig mogelijk bezig kunnen houden. Meestal werk je samen met vakgenoten en collega's uit andere beroepen.

Activiteitenbegeleiding doe je in ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook in gevangenissen, psychiatrische instellingen en instellingen voor gehandicapten en ouderen. In overleg met de betrokken patiënten, cliënten en collega’s stel je activiteitenplannen op. Daarbij houd je zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden van ieder persoon. Je bent bezig met ontspannende, creatieve en vormende activiteiten als handwerken, kleien, schilderen, spelletjes doen en muziek maken. Je kijkt en luistert goed en als je iets opvalt, doe je daarover verslag aan je leidinggevende. Tijdens teambesprekingen vertel je hoe het gaat met bepaalde patiënten of cliënten en overleg je hoe de geboden zorg goed op elkaar kan worden afgestemd.

Comment Stream

3 years ago
0

het is heel erg duidelijk, en goed gemaakt ook met die link vermelding. sommige stukjes konden misschien wel iets korter maar dat het lang is is niet dat het slecht is. ook goede fotos

3 years ago
0

goed gedaan, alles is erg duidelijk. goede foto's. de links maken het nog beter!